Privacystatement

 
Deze privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik leg hieronder uit welke gegevens ik van u verwerk, met welk doel, hoe ik deze gegevens bewaar en beveilig en hoelang ik deze gegevens bewaar.
U bent natuurlijk van harte welkom deze verklaring helemaal uit te lezen, maar in het kort komt het er op neer dat uw gegevens bij mij in veilige handen zijn. Uiteraard heeft u het recht uw eigen gegevens ten alle tijden in te zien, te wijzigen en/of te (laten) verwijderen (zolang de wet mij dit toestaat).
 
Welke gegevens vraag ik van u en met welk doel?
Zodra wij overeenkomen dat ik de opvang van uw kind mag verzorgen, vraag ik uw volledige naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummers, uw email-adres en gegevens met betrekking tot uw kind (naam, geboortedatum, medicatie, dieetwensen).
Ook vraag ik naar contactgegevens van iemand die ik kan bereiken in geval van een calamiteit, voor als ik u dan niet te pakken krijg. 
Het doel van deze gegevens is het kunnen opstellen van een contract en om gedurende de opvang contact met u te kunnen onderhouden.
Vóór aanvang van de opvang krijgt u ook een formulier waarop u - al dan niet- toestemming geeft voor het maken en naar u verzenden van foto's, en voor het veilig vervoeren van uw kind(eren) op de fiets en/of in de auto. Het doel van deze formulieren is uiteraard om uw toestemming te vragen om foto's van uw kind te mogen maken of om uw kind op de fiets of met de auto te mogen vervoeren.
 
Gedurende de opvang zijn er maandelijkse urenstaten voor het opstellen van de factuur voor de geboden opvan,g eventuele observatieverslagen ten behoeve van de ontwikkeling van uw kind(eren), eventuele door u ondertekende medicatieformulieren en/of eventuele ongevallenregistratieformulieren. Wijzigingen in opvangdagen en/of -uren dient u ook schriftelijk aan mij kenbaar te maken. Zodra ik deze ontvang, zal ik deze uiteraard ook met zorg bewaren.
Het doel hiervan is de voortgang van de communicatie met u te documenteren. Daarnaast bepaalt de Wet Kinderopvang dat bepaalde formulieren worden gebruikt in bepaalde situaties.
 
Hoe worden deze gegevens bewaard en beveiligd?
Aangezien er een samenwerking is met een gastouderbureau, wordt er van de meeste documenten een exemplaar geüpload in de online omgeving van het gastouderbureau. Deze online omgeving is uiteraard beveiligd middels een wachtwoord welke alleen ik ken.
Een aantal documenten zijn in papieren versie in mijn bezit. Deze worden bewaard in een speciale map in een afgesloten kast.
Er zijn ook berichten en/of documenten die ik via de mail ontvang. Deze worden bewaard op mijn laptop, welke is beveiligd middels een wachtwoord die alleen ik ken.
Foto's die ik tijdens de opvang van kindjes maak, worden opgeslagen op mijn mobiele telefoon. Ik ben de enige die toegang heeft tot deze telefon, en het toestel is beveiligd middels een pincode.
 

Contact

www.sprookjeshut.nl

Harriet Freezerhof 23
2492 JA Den Haag


070 - 743 98 27
06 - 13 39 30 00